Školní parlament ve školním roce 2021-2022 – archiv

Školní parlament ve školním roce 2021 – 2022

Žáci jsou do Školního Parlamentu voleni dobrovolně v polovině září. Ve třídách probíhá kampaň, z níž vzejdou kandidáti, kteří se posléze utkají ve volbách.

Volby mohou být:

 • přímé (volba přímého kandidáta samotným žákem/žákyní)
 • tajné (formou volebních lístků v rámci každé třídy)

Pro tento školní rok 2021/2022 se zástupci ŠP stali žáci 6. – 9. třídy:

Kačka, Áďa, Luky, Nela, Kuba, Míša, Renča, Simča, Verča, Vojta,  Adam,  Viky, Sabča,  Míša, Verča, Kája, Marťa 

 Proč mít Školní Parlament na škole? Pojďme si odpovědět….

Školní parlament se snaží o:

 • navázání nových vztahů mezi žáky (kamarádství, zábava)
 • umožnit žákům se realizovat (být kreativní)
 • podnícení k prosociálnímu chování (Dělám věci proto, že je chci udělat, cítím to tak, nikoli z povinnosti.)
 • zlepšení vztahů na škole, otevřenosti
 • učení se naslouchání, respektu a kompromisu
 • učení se zodpovědnosti a samostatnosti
 • rozvoj schopností, dovedností a kompetencí žáků
 • rozvoj komunikačních dovedností (prezentaci výsledků práce, schopnost vyjednávat a zařizovat)
 • možnost spolupráce a pomoci (nejen v prostorách školy, ale s přesahem)
 • dát prostor žákům všímat si problémů a navrhovat reálná řešení
 • informování ostatních, co se dělo, děje a bude dít
 • získání důvěry na straně dospělých i dětí