Okresní kolo Zeměpisné olympiády

Ve středu 23. 2. 2022 se konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Do něj z devíti řešitelů školního kola postoupili dva nejúspěšnější – Honza Knap a Jindra Kundera. Absolvovali celkem tříhodinový maraton různých typů úkolů, vycházejících z teoretických znalostí, ověřovaných testem, ale museli zvládnout také práci s atlasem a sérií praktických cvičení, vyžadujících aplikaci teoretických znalostí. Vzhledem k termínům jarních […]

Hola, hola, škola volá – návštěva předškoláků v 1. třídě

Pondělí 28. 2. a úterý 1. 3. byly dny, které patřily našim budoucím školáčkům. Navštívili jsme 1. třídu, kde nám děti společně s pí učitelkou předvedly, co už se ve škole naučily – číst, psát, počítat. Do některých činností se aktivně zapojily i naše děti Koťata. Tímto děkujeme pí uč. Skřehotové i dětem za ukázkovou […]

Vítězství v okresním kole Olympiády v AJ

V pátek 4. 3. jsem se zúčastnila olympiády v anglickém jazyce ve středisku volného času Atlas a Bios v Přerově. Doprovázela mě paní asistentka Hana Hubená a po celou dobu byla mou psychickou oporou. Začali jsme s písemnými testy a po menší přestávce se pokračovalo jednotlivě ústní zkouškou. Atmosféra byla napjatá a všichni jsme byli […]

Projektový den Zdravé zuby

Ani letos si žáci 1. stupně ZŠ nemohli nechat ujít preventivní program věnovaný péči o zuby. Děti si 23.2. zážitkovou a interaktivní formou připomněly, jak pečovat o hygienu dutiny ústní, jaká je správná technika čištění zubů, jaký vliv má výživa na zubní kaz a jak předcházet zubnímu kazu. Téma „Zuby“ se nám promítlo pak do […]

Zeměpisné přednášky pro 2. st. ZŠ

Ještě před několika týdny putoval pan Kubeš po východní Africe. První březnovou středu zavítal tento cestovatel, fotograf a dobrodruh se svými přednáškami k nám do školy. A bylo se na co dívat. Během dvou přednášek pro všechny ročníky 2. stupně jsme se ocitli ve střední Americe a pobyli i u nás v Evropě, konkrétně Tam na východě. […]

Den otevřených dveří

Pro zákonné zástupce nejen budoucích prvňáčků a šesťáků pořádáme v ZŠ 23.3. Den otevřených dveří. Přijďte se podívat na krásné prostředí naší školy, na vybavenost našich učeben, na prostory školní družiny, na tělocvičnu, venkovní sportoviště nebo jídelnu.

Školákem na zkoušku

Přijďte si se svými dětmi vyzkoušet, jak to ve škole vypadá. Těšíme se na Vás.

Zápis do 1. třídy

Žádost o přijetí zde Zápisový lístek zde Žádost o odklad povinné školní docházky zde