Úplata za ŠD

Úplata za ŠD

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Na základě novely§ 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zřizovatel ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, příspěvkové organizace

s t a n o v u j e na školní rok 2024/25 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 300,- Kč měsíčně.

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním.

Horní Moštěnice 17. 5. 2024                            Mgr. Libor Kubík,    ředitel školy