Děti ze ŠD vynáší Moranu

Děti ze ŠD vynáší Moranu

S příchodem jara se pojí řada tradic a zvyků a jedním z nich je i vynášení Morany. Protože se už všichni těšíme na krásné jarní počasí, vydali jsme se ve čtvrtek 14. března, se všemi dětmi ŠD z oddělení Smajlíků, Soviček i Veverek k řece Moštěnce, abychom se hezky zvesela rozloučili se zimou a přivolali vládu bohyně jara Vesny. Děti Moranu vyrobenou z papíru a slámy pustily po řece a pozorně sledovaly, zda neuvízne někde u břehu. Měly velkou radost, že nakonec odplula a my věříme, že chladné počasí odplulo společně s ní.