Putování Soviček se třemi králi

Putování Soviček se třemi králi

První lednové dny jsme se ve školní družině u Soviček vydali na putování se třemi králi.   Co všechno se skrývá za dobře známým příběhem o třech králích, kteří přišli obdarovat malého Ježíška? To jsme se pokusili zjistit. Čekal na nás příběh plný úkolů, tajemství, záhad a symboliky, zahalený do vůně myrhy a kadidla. Dozvěděli jsme se, že králové, nebo také mudrci či hvězdopravci přišli se vzácnými dary do Betléma z východu. Cesta jim trvala dvanáct dnů a absolvovali ji na velbloudovi, koni a slonovi. Přinesli zlato pro krále, kadidlo pro bohy a myrhu pro mrtvé. Byly to jedny z nejcennějších surovin na světě a opatřit si je mohli jen vyvolení. Při našem týdenním putování jsme plnili nejrůznější úkoly, ať už stavění andělů z kostek, skládání jmen třech králů nebo vyrábění papírových korun. Na konci týdne jsme v přírodě absolvovali stezku plnou otázek a úkolů, při nichž jsme zúročili získané vědomosti. Na závěr jsme si zazpívali písničku a děti dostaly sladkou odměnu.