Svatý Martin u Veverek

Svatý Martin u Veverek

 Letos se také sv. Martin zpozdil a v noci donesl sníh jen do hor. My v nížinách si budeme muset asi ještě chvilku počkat.

Páteční odpoledne jsme ale svatému Martinovi věnovali. V družině jsme si přečetli pověst, vysvětlili si pojem „dobrý skutek“ a děti zavzpomínaly, jestli nějaký dobrý skutek v poslední době vykonaly. Vyrobily si Martinova koně, plnily úkoly spojené s „Martinovou tématikou“. Hledaly dvojce stejných křížů, v tajence vyluštily místo narození sv. Martina, ve stádu hus hledaly sv. Martina….. Na závěr si pochutnaly na Svatomartinských rohlíčcích.