Stezka sv. Martina u Smajlíků

Stezka sv. Martina u Smajlíků

Ve čtvrtek 10. listopadu jsme se s dětmi ŠD Smajlíci sešli na akci Stezka sv. Martina, která probíhala částečně uvnitř družiny, částečně venku. Aktivity zahrnovaly zábavné úkoly a hry, které spojovaly dovednosti a týmovou spolupráci. Děti se v rámci naší stezky seznámily s některými legendami a tradicemi spojenými s oslavou svátku sv. Martina. Stezka nám poskytla příležitost nejen k zábavě, ale i k učení se hodnotám jako jsou štědrost, solidarita a pomoc bližnímu. Děti tak získaly i inspiraci k dobrým skutkům ve svém vlastním životě.