Den státnosti

Den státnosti

Každé narozeniny se musí pořádně oslavit a když jde o „105.“ narozeniny naší země – tím spíše. Byla to příležitost k tomu, aby si společně děti z oddělení Veverek ve středu 25. 10. 2023 některé znalosti o naší republice zopakovaly, ale zároveň se i přiučily. Děti se podle sebe rozdělily do skupinek, spolupracovaly na odpovědích a i místa zaujaly různá (třeba se zabydlely i pod stolem.) Po zodpovězení otázek (např. jaké zvířata máme ve státním znaku, jak se jmenuje pan prezident, která řeka protéká Prahou jim vyšla tajenka: „Země česká, země má“.