Návštěva knihovny – Veverky a Sovičky ŠD

Návštěva knihovny – Veverky a Sovičky ŠD

Ve čtvrtek 16. 3. 2023 navštívily děti ze školní družiny, ze tříd Soviček a Veverek, místní knihovnu, kde na ně čekalo nejen mnoho knih, ale také překvapení. Naši místní knihovnu navštívila paní Mgr. Jana Trtíková z Muzea Komenského v Přerově. Připravila si pro děti krásné vyprávění o Janu Blahoslavovi, neboť letos v únoru uplynulo 500 let od jeho narození. Poté měly děti přichystány tvořivé dílničky, ve kterých si mohly vyzkoušet historickou i moderní kaligrafii, kreslení a zdobení velkých iniciál. Některé děti se zapojily do projektu výroby narozeninové svíčky pro Jana Blahoslava. Cílem je vyrobit 500 svíček na obrovský narozeninový dort, který spatří světlo světa 23. května při slavnostní akci 100 let od odhalení pomníku Jana Blahoslava na Horním náměstí. Děti tvořily se zaujetím a velkou chutí. Tvoření je moc bavilo, jen škoda, že čas trávený v knihovně velmi rychle uběhl…ale mohou si udělat třeba výlet s rodiči a navštívit krásné expozice v Muzeu Komenského, kde na ně čeká mnoho podobných akcí a workshopů a nádherné expozice, které stojí za zhlédnutí. 

Velké poděkování patří paní knihovnici Veronice Plesce, která pro nás tuto nádhernou akci připravila, a také paní Mgr. Trtíkové, muzejní pedagožce, za zajímavou a velmi pěkně připravenou akci pro děti.