Zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku 2022/2023

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 proběhne 1. 9. 2022 v 7:45 ve venkovním areálu školy. Žáci 1. st. budou ve škole pouze 1. vyučovací hodinu. Do 1. pavilonu (1. – 3. třídy) mají povolen přístup pouze zákonní zástupci žáků I. A a I. B. Žáci 2. st. mají 1. 9. 2022 dvě třídnické hodiny.

2. 9. 2022 mají 1. třídy výuku pouze do 9:45, ostatní třídy 1. stupně do 11:25 a 2. stupeň do 12:20.

Od 5. 9. 2022 probíhá již standardní výuka.

Rozvrhy vidí žáci i rodiče v platformě Škola OnLine – nutno překliknout na následující šk. rok 2022/2023.

ŠD je 1. září otevřena od 6:30 do 12:00 (pouze pro přihlašování dětí), od 2. září již normální provoz do 16:00.

Těšíme se na Vás

pedagogický sbor ZŠ a MŠ Horní Moštěnice