Vynášení Morany v ŠD

Vynášení Morany v ŠD

V pátek 1. dubna jsme se ve školní družině vydali vynášet Moranu, abychom přilákali jaro a zbavili se chladného zimního počasí. Morana se dle tradic vynáší o páté neděli postní (zvané „smrtná“). V minulosti bylo vynášení Morany výhradně dívčím zvykem. Dívky nosívaly Moranu od stavení ke stavení a za tradičního popěvku „Smrt nesem ze vsi, nové léto do vsi“ společně koledovaly. Na určeném místě Moranu sprovodily ze světa spálením, vhozením do vody či zakopáním. Zpět do vesnice pak přinášely „léto“ v podobě nazdobeného a opentleného stromku.

My jsme vyprovodili Moranu také za pozpěvování lidového popěvku: „Smrt nesem ze vsi, daleko od vsi, co nám léto přinese, obilíčko zelené a vajíčko červené…“  Moranu se nám kvůli silnému větru nepodařilo zapálit, ale vhodili jsme ji do Moštěnky a doufáme, že i tak brzy přivítáme krásné slunečné jarní počasí.