Dopraváček u Soviček

Dopraváček u Soviček

V pondělí 25. dubna jsme si ve školní družině u Soviček zopakovali a upevnili vědomosti z dopravní tématiky, abychom se v silničním provozu mohli bezpečně pohybovat a předcházet tak zbytečným zraněním. Vyzkoušeli jsme si chování chodců, vysvětlili jsme si, co vše musí mít správný cyklista a bruslař. Nezapomněli jsme si říct, jak se pohybovat na bruslích a různých skateboardech v provozu. Zopakovali jsme si dopravní značky a naučili se některé další značky. Vysvětlili jsme si různé dopravní situace a zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla pro případ potřeby. Své vědomosti jsme si ověřili v malém testu, který u všech dopadl výborně. Také jsme obstáli v „testu zručnosti“ na koloběžce a stali se z nás imaginární řidiči, kteří se snad vždy budou umět řídit pravidly silničního provozu.