Den Země u Soviček

Den Země u Soviček

Každoročně si 22. dubna připomínáme Den Země. Největší svátek naší planety, svátek celé přírody, který nám připomíná, že o svůj domov, své prostředí máme dobře pečovat. Měli bychom myslet na celou planetu a začít ve svém nejbližším okolí. My jsme si ve školní družině celý týden nejen povídali o tomto tématu, ale také jsme se učili třídit odpad a zamýšleli jsme se nad tím, jak my samotní můžeme přispět k péči o naši Zemi. Shodli jsme se na tom, že sami nevyřešíme všechny ekologické problémy, které lidstvo trápí, ale i v malém měřítku můžeme pečovat o naše domácnosti a o naši vlast tím, že budeme třídit odpad, nebudeme odhazovat odpadky, budeme šetřit s vodou, elektřinou apod. Tím můžeme významně přispět k tomu, aby svět kolem nás byl hezčí. Den Země by nás měl motivovat k přemýšlení o tom, co všechno nám planeta dává – čerstvý vzduch, rostliny, jídlo, nerostné bohatství a vodu. Pomáhá upozornit na škody, které jsme schopni způsobit svým jednáním a způsobem života. Starejme se o naši Zemi – je to náš domov!!!