Zaměstnanci ve školním roce 2021 – 2022

Vedení školy

Mgr. Libor Kubík  – ředitel školy 

zs@zshornimostenice.cz
reditel@zshornimostenice.cz

Mgr. Vlasta Krejčířová – zástupkyně ředitele

zs@zshornimostenice.cz
krejcirova@zshornimostenice.cz

THP

Hana Slabá – ekonomka

ekonom@zshornimostenice.cz

Úřední hodiny:

úterý a čtvrtek: 7:15 – 15:15

Silvie Derková – sekretářka

sekretariat@zshornimostenice.cz

Základní škola – 1. stupeň

Mgr. Eva Skřehotová – třídní učitelka I.A

skrehotova@zshornimostenice.cz

Mgr. Danuše Petrášová – třídní učitelka II.A

petrasova@zshornimostenice.cz

Mgr. Kateřina Kalovská – třídní učitelka III.A

kalovska@zshornimostenice.cz

Mgr. Milena Malá – třídní učitelka IV.A

mala@zshornimostenice.cz

Mgr. et Bc. Martina Chodilová – třídní učitelka IV.B

chodilova@zshornimostenice.cz

Mgr. Lenka Přemyslovská – třídní učitelka V.B

premyslovska@zshornimostenice.cz

Mgr. Kateřina Pospíšilová – třídní učitelka V.A, IT

pospisilova@zshornimostenice.cz

Mgr. Anna Fučíková – učitelka

fucikova@zshornimostenice.cz

Základní škola – 2. stupeň

Mgr.  Helena Krajčovičová – třídní učitelka VI.A, speciální pedagog, VV, ČJ

krajcovicova@zshornimostenice.cz

Mgr. Karin Miklendová – třídní učitelka VI.B, RJ, Z, PP

miklendova@zshornimostenice.cz

RNDr. Karel Sýkora – třídní učitel VII. A, výchovný poradce, M, Z, CH, F

sykora@zshornimostenice.cz

Mgr. Hendrika Čecháková – třídní učitelka VII.B, AJ, VO, D

cechakova@zshornimostenice.cz

Mgr. Petra Mraznicová – třídní učitelka VIII. A, metodik IKT a koordinátor EVVO, Př, IT

mraznicova@zshornimostenice.cz

RNDr. Radoslav Nop – třídní učitel VIII.B, M, Z, IT

nop@zshornimostenice.cz

Mgr. Jiřina Ostrčilová – třídní učitelka IX. A, metodička prevence, ČJ, Hv

ostrcilova@zshornimostenice.cz

Mgr.  Eva Levinská – učitelka AJ, D, Tv

levinska@zshornimostenice.cz

Mgr. Zdenka Opavská – učitelka RJ, VO, VZ, SP

opavska@zshornimostenice.cz

Mgr. Blanka Fikrová – učitelka F

fikrova@zshornimostenice.cz

Mgr. Libor Kubík – Tv, D, RJ

reditel@zshornimostenice.cz

Mgr. Vlasta Krejčířová – Tv, D, NJ

krejcirova@zshornimostenice.cz

Školní družina

Yveta Běhalíková – vychovatelka (Sovičky)

behalikova@zshornimostenice.cz

Magdaléna Ludvová – vychovatelka (Smajlíci)

ludvova@zshornimostenice.cz

Jana Bortlíková – vychovatelka (Veverky)

bortlikova@zshornimostenice.cz

Asistence

Yveta Běhalíková – asistentka v III. A

behalikova@zshornimostenice.cz

Jana Bortlíková – asistentka v V. A

bortlikova@zshornimostenice.cz

Eva Punčochářová – asistentka v VIII. A

puncocharova@zshornimostenice.cz

Jana Gajová – asistentka v VIII. B

gajova@zshornimostenice.cz

Magdaléna Ludvová – asistentka v VI. A

ludvova@zshornimostenice.cz

Renata Vajglová – asistentka v V. B

vajglova@zshornimostenice.cz

Petra Pumprlová – asistentka ve IV.A

pumprlova@zshornimostenice.cz

Hana Hubená – asistentka v VII. A 

hubena@zshornimostenice.cz

Výchovný poradce

RNDr. Karel Sýkora

Úřední hodiny:

úterý: 9:45 – 10:30

pátek: 8:40 – 9:25

sykora@zshornimostenice.cz

Školní metodik pro oblast rizikového chování

Mgr. Jiřina Ostrčilová

Úřední hodiny:

pondělí: 11:35 – 12:20

středa: 13:30 – 14:30

ostrcilova@zshornimostenice.cz

Konzultační hodiny na ZŠ a MŠ Horní Moštěnice

Jméno Den Doba
Mgr. Čecháková středa 10:40 – 11:25
Mgr. Fikrová středa 9:45 – 10:30
Mgr. Fučíková středa 9:45 – 10:30
Mgr. et Bc. Chodilová pondělí 10:40 – 11:25
Mgr. Kalovská úterý 12:30 – 13:15
Mgr. Levinská úterý 11:35- 12:20
Mgr. Krajčovičová středa 7:45 – 8:30
Mgr. Krejčířová čtvrtek 11:35 – 12:20
Mgr. Kubík středa 13:25 – 14:10
Mgr. Malá úterý 8:40 – 9:25
Mgr. Miklendová čtvrtek 7:45 – 8:30
Mgr. Mraznicová pondělí 8:40 – 9:25
RNDr. Nop čtvrtek 9:45 – 10:30
Mgr. Opavská úterý 8:40 – 9:25
Mgr. Ostrčilová pondělí 11:35 – 12:20
Mgr. Petrášová středa 11:35 – 12:20
Mgr. Pospíšilová čtvrtek 11:35 – 12:20
Mgr. Přemyslovská pondělí 8:40 – 9:25
Mgr. Skřehotová středa 11:35 – 12.20
RNDr. Sýkora úterý 9:45 – 10:30

Konzultace probíhají vždy po předchozí domluvě.