ZŠ a ŠD 2022/2023

Zaměstnanci ve školním roce 2022 – 2023

Vedení školy

Mgr. Libor Kubík  – ředitel školy 

zs@zshornimostenice.cz
reditel@zshornimostenice.cz

Mgr. Vlasta Krejčířová – zástupkyně ředitele

zs@zshornimostenice.cz
krejcirova@zshornimostenice.cz

THP

Hana Slabá – ekonomka

ekonom@zshornimostenice.cz

Úřední hodiny:

úterý a čtvrtek: 7:15 – 15:15

Silvie Derková – sekretářka

sekretariat@zshornimostenice.cz

Základní škola – 1. stupeň

Mgr. Kateřina Kalovská – třídní učitelka I.A

kalovska@zshornimostenice.cz

Mgr.  Helena Krajčovičová – třídní učitelka I.B, speciální pedagog, VV

krajcovicova@zshornimostenice.cz

Mgr. Eva Skřehotová – třídní učitelka II.A

skrehotova@zshornimostenice.cz

Mgr. Danuše Petrášová – třídní učitelka III.A

petrasova@zshornimostenice.cz

Mgr. Lenka Přemyslovská – třídní učitelka IV.A

premyslovska@zshornimostenice.cz

Mgr. Milena Malá – třídní učitelka V.A

mala@zshornimostenice.cz

Mgr. et Bc. Martina Chodilová – třídní učitelka V.B

chodilova@zshornimostenice.cz

Základní škola – 2. stupeň

Mgr. Kateřina Pospíšilová – třídní učitelka VI.A, IT, Inf, KT, M

pospisilova@zshornimostenice.cz

Mgr. Jiřina Ostrčilová – třídní učitelka VI. B, metodička prevence, ČJ, Hv

ostrcilova@zshornimostenice.cz

Mgr.  Eva Levinská – třídní učitelka VII.A AJ, D, Tv

levinska@zshornimostenice.cz

Mgr. Karin Miklendová – třídní učitelka VII.B, RJ, Z, Pč, VZ

miklendova@zshornimostenice.cz

RNDr. Karel Sýkora – třídní učitel VIII. A, výchovný poradce, M, Z, CH, F

sykora@zshornimostenice.cz

Mgr. Hendrika Čecháková – třídní učitelka VIII.B, AJ, VO, D

cechakova@zshornimostenice.cz

Mgr. Petra Mraznicová – třídní učitelka IX. A, metodik IKT a koordinátor EVVO, Př, IT, Inf, KT

mraznicova@zshornimostenice.cz

RNDr. Radoslav Nop – třídní učitel IX.B, M, Z, IT, Inf, KT

nop@zshornimostenice.cz

Mgr. Zdenka Opavská – učitelka RJ, VO, VZ, SP

opavska@zshornimostenice.cz

Mgr. Blanka Fikrová – učitelka F

fikrova@zshornimostenice.cz

Bc. Jana Potočiarová – učitelka ČJ, Hv, Vv, VO

potociarova@zshornimostenice.cz

Mgr. Sabina Masopustová – učitelka Pv, Hv, Vv, Tv

masopustova@zshornimostenice.cz

Mgr. Libor Kubík – Tv, D, RJ

reditel@zshornimostenice.cz

Mgr. Vlasta Krejčířová – Tv, D, NJ

krejcirova@zshornimostenice.cz

Školní družina

Yveta Běhalíková – vychovatelka (Sovičky)

behalikova@zshornimostenice.cz

Magdaléna Ludvová – vychovatelka (Smajlíci)

ludvova@zshornimostenice.cz

Jana Bortlíková – vychovatelka (Veverky)

bortlikova@zshornimostenice.cz

Asistence

Yveta Běhalíková – asistentka v I. A

behalikova@zshornimostenice.cz

Michaela Novotná – asistentka v II. A

novotna@zshornimostenice.cz

Renata Vajglová – asistentka v IV. A

vajglova@zshornimostenice.cz

Petra Pumprlová – asistentka v V.A

pumprlova@zshornimostenice.cz

Jana Bortlíková – asistentka v VI. A

bortlikova@zshornimostenice.cz

Jana Gajová – asistentka v VI. B

gajova@zshornimostenice.cz

Magdaléna Ludvová – asistentka v VII. A

ludvova@zshornimostenice.cz

Hana Hubená – asistentka v VIII. A 

hubena@zshornimostenice.cz

Eva Punčochářová – asistentka v IX. A

puncocharova@zshornimostenice.cz

Výchovný poradce

RNDr. Karel Sýkora

Úřední hodiny:

středa 10:40 – 11:25

pondělí 13:25 – 14:10

sykora@zshornimostenice.cz

Školní metodik pro oblast rizikového chování

Mgr. Jiřina Ostrčilová

Úřední hodiny:

pondělí: 12:30 – 13:15

středa: 13:25 – 14:10

ostrcilova@zshornimostenice.cz

Konzultační hodiny na ZŠ a MŠ Horní Moštěnice

Jméno Den Doba
Mgr. Čecháková

středa

11:35 – 12:20
Mgr. Fikrová středa 9:45 – 10:30
Mgr. Chodilová čtvrtek 10:40 – 11:25
Mgr. Kalovská úterý 11:35 – 12:20
Mgr. Levinská čtvrtek 11:35 – 12:20
Mgr. Krajčovičová pondělí 8:40 – 9:25
Mgr. Krejčířová čtvrtek 13:25 – 14:10
Mgr. Kubík úterý 13:25 – 14:10
Mgr. Malá čtvrtek 9:45 – 10:30
Mgr. Masopustová středa 7:45 – 8:30
Mgr. Miklendová středa 8:40 – 9:25
Mgr. Mraznicová čtvrtek 7:45 – 8:30
RNDr. Nop čtvrtek 11:35 – 12:20
Mgr. Opavská úterý 7:45 – 8:30
Mgr. Ostrčilová pondělí 12:30 – 13:15
Mgr. Petrášová pondělí 12:30 – 13:15
Mgr. Pospíšilová pondělí 10:40 – 11:25
Bc. Potočiarová pondělí 11:35 – 12:20
Mgr. Přemyslovská čtvrtek 9:45 – 10:30
Mgr. Skřehotová pondělí 11:30 – 12:15
RNDr. Sýkora úterý 9:45 – 10:30

Konzultace probíhají vždy po předchozí domluvě.