Zaměstnanci ve školním roce 2021 – 2022

Vedení školy

Mgr. Libor Kubík  – ředitel školy 

zs@zshornimostenice.cz
reditel@zshornimostenice.cz

Mgr. Vlasta Krejčířová – zástupkyně ředitele

krejcirova@zshornimostenice.cz

THP

Hana Slabá – ekonomka

ekonom@zshornimostenice.cz

Úřední hodiny:

úterý a čtvrtek: 7:15 – 15:15

Silvie Derková – sekretářka

sekretariat@zshornimostenice.cz

Základní škola – 1.stupeň

Mgr. Danuše Petrášová – třídní učitelka 1.A

petrasova@zshornimostenice.cz

Mgr. Kateřina Kalovská – třídní učitelka 2.A

kalovska@zshornimostenice.cz

Mgr. Milena Malá – třídní učitelka 3.A

mala@zshornimostenice.cz

Mgr. Eva Skřehotová – třídní učitelka 3.B

skrehotova@zshornimostenice.cz

Mgr. Kateřina Pospíšilová – třídní učitelka 4.A

pospisilova@zshornimostenice.cz

Mgr. Lenka Přemyslovská – třídní učitelka 4.B

premyslovska@zshornimostenice.cz

Mgr. Helena Sedláčková – zastupující třídní učitelka IV.B od 5.10.2020

sedlackova@zshornimostenice.cz

Mgr.  Helena Krajčovičová – třídní učitelka 5.A

krajcovicova@zshornimostenice.cz

Mgr. Martina Chodilová, Bc. – třídní učitelka 5.B

chodilova@zshornimostenice.cz

Mgr. Anna Fučíková – učitelka

fucikova@zshornimostenice.cz

Základní škola – 2.stupeň

RNDr. Karel Sýkora – třídní učitel 6. A, výchovný poradce

sykora@zshornimostenice.cz

Mgr. Hendrika Čecháková – třídní učitelka 6.B

cechakova@zshornimostenice.cz

Mgr. Petra Mraznicová – třídní učitelka 7. A, metodik IKT a koordinátor EVVO

mraznicova@zshornimostenice.cz

RNDr. Radoslav Nop – třídní učitel 7.B

nop@zshornimostenice.cz

Mgr.  Jiřina Ostrčilová – třídní učitelka 8.A, metodička prevence

ostrcilova@zshornimostenice.cz

Mgr. Karin Miklendová – třídní učitelka 9. A

miklendova@zshornimostenice.cz

Mgr.  Eva Levinská  učitelka

levinska@zshornimostenice.cz

Mgr. Zdenka Opavská – učitelka

opavska@zshornimostenice.cz

Školní družina

Yveta Běhalíková – vychovatelka (Sovičky)

behalikova@zshornimostenice.cz

Magdaléna Ludvová – vychovatelka (Smajlíci)

ludvova@zshornimostenice.cz

Jana Bortlíková – vychovatelka (Veverky)

bortlikova@zshornimostenice.cz

Asistence

Yveta Běhalíková – asistentka v 2.A

behalikova@zshornimostenice.cz

Jana Bortlíková – asistentka v 4.A

bortlikova@zshornimostenice.cz

Eva Punčochářová – asistentka v 7.A

puncocharova@zshornimostenice.cz

Jana Gajová – asistentka v 9. A

gajova@zshornimostenice.cz

Magdaléna Ludvová – asistentka v 5.A

ludvova@zshornimostenice.cz

Renata Vajglová – asistentka v 4.B

vajglova@zshornimostenice.cz

Mgr. Robert Kvapil – asistent v 7.B

kvapil@zshornimostenice.cz

Hana Hubená – asistentka v 6.A od 1.10.2020

hubena@zshornimostenice.cz

Výchovný poradce

RNDr. Karel Sýkora

Úřední hodiny:

středa 12:30 – 13:15

sykora@zshornimostenice.cz

Školní metodik pro oblast rizikového chování

Mgr. Jiřina Ostrčilová

Úřední hodiny:

pondělí: 14:20 – 15:05

čtvrtek: 8:40 – 9:25

ostrcilova@zshornimostenice.cz

Základní škola – Provozní zaměstnanci

Milan Koníček – školník

Milan Klimecký – školník od 1.11.2020

Dana Spáčilová – uklízečka

Ludmila Kotůlková – uklízečka

Mateřská škola

Marta Bradáčová – zástupkyně ředitele pro MŠ, učitelka třídy „Sluníčka“

bradacova@zshornimostenice.cz

Vladimíra Uhlířová – učitelka třídy „Sluníčka“

v.uhlirova@zshornimostenice.cz

Anna Vokáčová – učitelka třídy „Berušky“

vokacova@zshornimostenice.cz

Bc. Jitka Stoklásková – učitelka třídy „Berušky“

stoklaskova@zshornimostenice.cz

Danuše Fešarová – učitelka třídy „Koťata“

fesarova@zshornimostenice.cz

Jana Nevrlová – učitelka třídy „Koťata“

nevrlova@zshornimostenice.cz

Mikrojesle

Zuzana Jasenská, DiS. – pečovatelka 

jasenska@zshornimostenice.cz

Bc. Michaela Greš – pečovatelka

gres@zshornimostenice.cz

Mateřská škola – Provozní zaměstnanci

Oldřiška Ducarová – uklízečka

Alena Vránová – uklízečka

Konzultační hodiny na ZŠ a MŠ Horní Moštěnice

Jméno Den Doba
Mgr. Čecháková čtvrtek 12:30 – 13:15
Mgr. Fučíková středa 12:30 – 13:15
Mgr. Chodilová čtvrtek 8:40 – 9:25
Mgr. Kalovská středa 11:35 – 12:20
Mgr. Levinská pátek 10:40 – 11:25
Mgr. Krajčovičová čtvrtek 9:45 – 10:30
Mgr. Krejčířová čtvrtek 9:45 – 10:30
Mgr. Kubík pondělí 12:30 – 13:15
Mgr. Malá čtvrtek 13:25 – 14:10
Mgr. Miklendová úterý 9:45 – 10:30
Mgr. Mraznicová středa 7:45 – 8:30
RNDr. Nop pondělí 8:40 – 9:25
Mgr. Opavská pondělí 7:45 – 8:30
Mgr. Ostrčilová pondělí a čtvrtek 14:20 – 15:05 a 8:40 – 9:25
Mgr. Petrášová středa 11:35 – 12:20
Mgr. Pospíšilová středa 13:25 – 14:10
Mgr. Přemyslovská pondělí 10:40 – 11:25
Mgr. Skřehotová středa 10:40 – 11:25
RNDr. Sýkora pátek 12:30 – 13:15