Kalendář 2022-2023

Září
1. začátek 1. pololetí
7. Třídní schůzky v MŠ
7. Soví závody v Sovičkách - ŠD
8. Focení prvňáčků - ZŠ
13. Třídní schůzky ZŠ od 16:00 - 17:00
12. - 16. Volby do školního parlamentu - ZŠ
12. - 16. Volby do školního parlamentu - ZŠ
9. Školní kolo Olympiády v ČJ - pro 8. a 9. třídu ZŠ
17. Výstava Ovoce a zelenina - vystoupení předškoláků z MŠ
19. Výstava Ovoce a zelenina - pro 1. st. ZŠ
20. Třídní schůzky pro VIII.B
19. - 23. Závod o pohár ředitele školy – 2. st. ZŠ
26. Bezpečné chování – Preventivní program Městské policie Přerov pro II.A
26. Situace na ulici – Preventivní program Městské policie Přerov pro VI.B
26. - 27. Evropský den jazyků ZŠ
27. Podzimní stezka přírodou - Sovičky ŠD
27. Situace na ulici – Preventivní program Městské policie Přerov pro VI.A
27. Bezpečná jízda na kole – Preventivní program Městské policie Přerov pro IV.A
29. Podzimní sportování – Smajlíci a Veverky ŠD
30. Depistáž u předškoláků - MŠ
Říjen
4. Závod v přespolním běhu ve Všechovicích - 2. st. ZŠ
5. Co vědět v patnácti letech – Preventivní program Městské policie Přerov pro 9. třídy
6. Drakiáda v 16.00 h. Koťata MŠ + rodiče
7. Ředitelské volno
10. Drakiáda 16.00 h. Berušky + rodiče
10. - 14. Zahradníček sklízí ovoce a zeleninu – MŠ
10. - 14. Týden sovího království – Sovičky ŠD
17. - 21. Sběr papíru
21. Pythagoriáda - soutěž pro 2. st. ZŠ
18. Pedagogická porada v MŠ
18. Putování s vlaštovkou I. B
19. Podzimní olympiáda - Sovičky ŠD
20. Screening zraku předškolních dětí – MŠ
20. Poznáváme podzimní přírodu – Veverky a Smajlíci ŠD
26. - 27. Podzimní prázdniny ZŠ
28. Den vzniku samostatného československého státu - státní svátek
31. Halloween – ŠD + Školní parlament
Listopad
1. Exkurze V.A a V.B do planetária v Pevnosti poznání v Olomouci
1. Zeměpisná přednáška Galapágy a Ekvádor pro 6. a 7. třídy
1. Zeměpisná přednáška Mongolsko pro 8.a 9. třídy
1. - 4. Strašidelná školka - dopolední akce jednotlivých tříd MŠ
2. Barevný podzim v knihovně – Smajlíci ŠD
8. Nespokojené koťátko - divadlo v MŠ
9. Slavíci z Přerova - pěvecká soutěž pro 1. st. ZŠ
9. Drakiáda u Smajlíků - ŠD
10. Exkurze 9. tříd na Úřadu práce a přednáška o finanční gramotnosti na Obchodní akademii v Přerově
10. Florbalový turnaj v Přerově - hoši 6. a 7. tř. ZŠ
11. Florbalový turnaj v Přerově - hoši 8. a 9. tř. ZŠ
11. Movember – Školní parlament
11. Sv. Martin – Veverky a Sovičky - ŠD
14. Celloween – divadelní představení pro vybrané třídy 4. - 8. ročníků ZŠ
15. Scholaris - burza středních škol pro 9. třídy
15. Klasifikační pedagogická porada za 1. čtvrtletí
15. - Konzultace s vyučujícími od 16:00 do 17:00
16. Exkurze Vlastivědné muzeum Olomouc - Středověký komiks - 5. třídy
22. Naší přírodou - kvalifikační kolo přírodovědné soutěže pro 2. st. ZŠ
23. Koťata v knihovně - MŠ
23. Sluníčkové odpoledne s rodiči v 16.00 h. - Sluníčka MŠ
25. Adventní čas přichází – Veverky a Sovičky - ŠD
24. Školní kolo Olympiády v AJ
25. Preventivní programy pro 1. třídy Kamarádi online
25. Preventivní programy pro 3. třídu TikTok a jeho rizika,
25. Preventivní programy pro pro 5. třídy Děti a soc. sítě
25. Kateřinský ples - SRPŠ
27. Vánoční jarmark - SRPŠ
30. Balonová pošta - MŠ a MIkrojesle
Prosinec
2. Tutanchamon - výstava pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ
5. Mikuláš v ZŠ - Školní parlament
5. Společné čertění Sluníček a IX. A - ZŠ a MŠ
5. Pekelné odpoledne - ŠD
7. Česko zpívá koledy - ŠD
12. - 16.9. Jablkový týden - Sovičky a Veverky ŠD
12. - 16. Čertoviny - MŠ
13. Předvánoční besídka u Berušek s rodiči v 16:00 – MŠ
14. Vánoce u Sluníček a Koťat s rodiči v 16:00 – MŠ
15. Vánoční stezka - ŠD
21. Tradice Vánoc - ŠD
22. Vánoční kino - ZŠ
22. Turnaj ve vybíjené - 2. st. ZŠ
prosinec - leden Soutěž o nejkrásnějšího sněhuláka - Školní parlament
23. Začátek vánočních prázdnin
Leden
2. Konec vánočních prázdnin
3. školní kolo Olympiády v dějepise
6. Ukradený stromeček - divadlo v MŠ
6. Tři králové - Sovičky ŠD
9. Puzzliáda - Veverky ŠD
10. Třídní schůzky od 16:00 do 17:00
11. Zimní stezka - Sovičky ŠD
16. - 20. Týden barev - Školní parlament
16. Okresní kolo olympiády v dějepise
17. Pedagogická porada v MŠ
prosinec - leden Soutěž o nejkrásnějšího sněhuláka - Školní parlament
23. - 27. Zimní olympiáda v MŠ
23. Zimní olympiáda - Veverky ŠD
24. Klasifikační pedagogická rada za 1.pololetí
24. Po stopách Yetyho - Smajlíci ŠD
25. Moudrá sova - Sovičky ŠD
25. Beseda s rodiči O školní zralosti dítěte - MŠ
27. Školní ples pro 2. st. ZŠ
31. Konec 1. pololetí
Únor
1. Začátek 2. pololetí
1. Puzzliáda - Sovičky ŠD
3. Pololetní prázdniny
6. - 12. Jarní prázdniny
14. Valentýn - Školní parlament
14. Divadelní představení v angličtině pro 4. - 9. třídy ZŠ
15. Barevný minivolejbal - turnaj pro 1. st. ZŠ
15. Návštěva MŠ v 1. třídě
15. Zápis nanečisto - Berušky MŠ
15. Zimní stezka - ŠD
20. - 24. Karneval v MŠ
22. Ježek a sněhulák - divadlo v MŠ
22. Puntíkový den - Školní parlament
22. Okresní kolo Olympiády v Z - 2.st. ZŠ
24. Karneval v ŠD
28. Okresní kolo Olympiády v AJ I. kategorie
27.2.-3.3. Lyžařský a snowboardový zájezd - 1. sled
Březen
březen - duben Jarní fotosoutěž Školního parlamentu
9. Hobit Divadelní představení pro 4. a 5. třídy ve Zlíně - ZŠ
9. Jarní stezka - poznáš jarní květiny? - Veverky a Sovičky ŠD
10. Okresní kolo Olympiády v AJ II. kategorie
10. Edukace - Ochrana zdraví s pí Dostálovou - Sluníčka MŠ
11. Vítání občánků - vystoupení žáků 1. třídy ZŠ
13. - 17. Lyžařský a snowboardový zájezd - 2. sled
14. Okresní kolo soutěže v německém jazyce - 2. st. ZŠ
14. Třídní schůzky v MŠ
15. Krajské kolo soutěže v německém jazyce - 2. st. ZŠ
15. Jak si stromy povídají - divadlo v MŠ
16. Jaro v knihovně - Veverky a Sovičky ŠD
17. Zdravé zuby - projektový den 1. st. ZŠ
17. Matematický klokan - soutěž pro ZŠ
20. - 24. Probuzení jara - MŠ
20. - 27. Cvičení na airtracku
21. Školákem na zkoušku - pro budoucí prvňáčky
21. Den otevřených dveří 12:00 - 16:00
22. Barevný minivolejbal - sportovní soutěž pro 1. st. ZŠ
24. Vynášení Morany - ŠD
24. Den básní pro učitele - Školní parlament
28. Šestá třída nanečisto - pro páťáky ze spádového obvodu
31. Noc s Andersenem - ZŠ
Duben
Jarní fotosoutěž Školního parlamentu na duben a květen
1. Vítání jara - vystoupení MŠ a ZŠ pro Svaz chovatelů
4. Zápis do 1. ročníku
4. Anička a mydlinky - divadlo v MŠ
4. Okresní kolo Olympiády v ČJ - 2. st. ZŠ
4. Velikonoce s rodiči u Sluníček i u Koťat - MŠ
5. Velikonoční stezka - Veverky a Sovičky ŠD
6. - 10. Velikonoční prázdniny ZŠ
11. Pedagogická porada v MŠ
11. Naší přírodou - přírodovědná soutěž - postupové kolo - 2. st. ZŠ
13. Divadlo Broučci pro 1. - 3. třídy ZŠ
13. Den Země - Za Horní Moštěnici krásnější - ZŠ
13. 1. termín přijímacích zkoušek na SŠ
14. 2. termín přijímacích zkoušek na SŠ
17. 1. termín přijímacích zkoušek na SŠ pro 5.a 7. třídy ZŠ
18. 2. termín přijímacích zkoušek na SŠ pro 5.a 7. třídy ZŠ
18. Klasifikační pedagogická rada za 3.čtvrtletí
18. - Konzultace s vyučujícími 16:00 do 17:00
18. Edukace Zdravé zuby u Koťat - MŠ
19. Barevný volejbal - závěrečný turnaj pro 1. st. ZŠ
21. Den Země u Veverek a Soviček - ŠD
24. - 28. Slet čarodějnic v MŠ
25. Krajské kolo v Olympiádě v ČJ - 2.st. ZŠ
27. Jarní stezka - Probouzení broučků - Smajlíci ŠD
27. Čarodějnice u Veverek a Soviček - ŠD
Květen
Jarní fotosoutěž Školního parlamentu na duben a květen
1. - 12. Zápis do MŠ (9.5. v 15:00 osobně i s dětmi)
2. Letní zpívánky - divadlo v MŠ
8. - 12. Školka v přírodě - Berušky MŠ
9. Zápis do MŠ osobně 15:00-16:00
9. Okrskové kolo ve vybíjené - 1. st. ZŠ
10. Den maminek - Koťata + maminky ve Svíčkárně v Olomouci - MŠ
10. Kytičkový den - školní parlament ŠD
11. Den maminek u Sluníček - MŠ
11. Netradiční sportovní olympiáda - Veverky a Sovičky ŠD
11. Tlapková patrola - jarní stezka - Smajlíci ŠD
12. Soutěž mladých cyklistů - ZŠ
15. - 18. Zájezd do Německa
16. Den maminek u Berušek - MŠ
16. Pedagogická porada v MŠ
16. Okresní kolo ve vybíjené - V.A ZŠ
22. - 26. Sběr papíru
23. Třídní schůzky ZŠ
25. Štafetový běh a Nej švihák - Smajlíci ŠD
24. a 25. O pohár starosty obce ve florbalu - 2. st. ZŠ
25. Včelí den - Veverky a Sovičky ŠD
26. Sportovní den - školní parlamet ZŠ
26. Okresní kolo Soutěže mladých cyklistů - ZŠ
30. Školní výlet do ZOO Lešná - Sluníčka MŠ + Mikrojesle
Červen
1. Psovodi - ukázková dopolední akce MŠ + Policie ČR
1. Den dětí v ŠD
1. Dětský den na 1. st. ZŠ
5. - 6. Ústřední kolo Konverzační soutěže v NJ - vítěz krajského kola Dominik Duvač
6. Exkurze Dlouhé stráně a Losiny - 2. st. ZŠ
7. Školní výlet do Šmoulí vesnice v Brně - Koťata + Berušky MŠ
9. Školní výlet ZOO Lešná – Mikrojesle + Sluníčka MŠ
13. Focení v MŠ i ZŠ
13.Rozloučení se školním rokem + Pasování školáků - MŠ
16. Tajemná noc – spaní u Soviček v ŠD
19.-20. Školní výlet IX.A Rožnov p.R.
19.-22. Škola v přírodě - 4. a 5. třídy ZŠ
19.-20. Školní výlet IX.A
21. Stopovaná u Veverek a Soviček - ŠD
21. Školní výlet VII.B ZŠ
22. Školní výlet 1.-3. tříd ZŠ
22. Školní výlet IX.B ZŠ
23. Olympijský běh - ZŠ
23. Pedagogická porada ZŠ
23. Cesta za pokladem – Smajlící ŠD
23. Klasifikační porada ZŠ
26. - 27. Školní výlet VII.A
27. Školní výlety VI.A, VI.B a VIII.B
27. Pedagogická porada v MŠ
28. No Backpack Day - den bez aktovek – Školní parlament
29. Den, kdy se mlčelo - projektový den pro 9. ročníky ZŠ
29. OMU - projektový den pro 1. - 8. třídu ZŠ
29. Rozloučení se s deváťáky + vystoupení všech tříd ZŠ
30. Slavnostní ukončení školního roku 2022/2023 - Konec 2. pololetí
Červenec
1. - začátek letních prázdnin
Srpen
31. - konec letních prázdnin