Novinky
21.06.2020: Ošetřovné - OSSZ
16.06.2020: Příměstský tábor
04.05.2020: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ zde

28.04.2020: Příprava pokrmů
24.03.2020: Olympiáda ze znalostí dějepisu
11.03.2020: Minivolejbal
11.03.2020: Muzikoterapie
11.03.2020: Zimní mini olympiáda
u Veverek ...více zde

02.03.2020: Karneval Sluníčka, Berušky a Mikrojesličky
24.02.2020: Karneval u Koťat
  Projekty
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Beseda VI.B s příslušníky Hasičského záchranného sboru na SVČ Atlas a Bios
Žáci VI.B se vypravili do Střediska volného času Atlas v Přerově na dopravní a protipožární seminář. Odnesli si z něj kompetence potřebné pro reálné případy, se kterými by se mohli v životě setkat.
Obsahem bylo seznámení žáků s chováním v případě zjištění nehody, požáru či jiné mimořádné události a způsoby řešení krizových situací. Na modelových případech si vyzkoušeli uhašení vznikajícího ohně, reakci na vznícení vlasů, oděvu, únik z místnosti zaplněné kouřem, při zjištění dopravní či jiné nehody a poznali nutné údaje potřebné pro ohlášení takovéto situace. Všichni se aktivně zapojili do nácviku a na závěr viděli ukázky práce hasičů u nehody či při povodních.

   
 Beseda s příslušníky Hasičského záchranného sboru
 Beseda s příslušníky Hasičského záchranného sboru
 Beseda s příslušníky Hasičského záchranného sboru
 Beseda s příslušníky Hasičského záchranného sboru
 Beseda s příslušníky Hasičského záchranného sboru
 
 

Dne: 13. 11. 2019