Novinky
06.12.2019: Movember
06.12.2019: Halloween ve ŠD
05.12.2019: Halloween
02.12.2019: Balónová pošta
02.12.2019: Galapágy
29.11.2019: Dějepisná olympiáda
29.11.2019: Scholaris
29.11.2019: Projektový den
29.11.2019: Sluníčkové odpoledne
29.11.2019: vyhodnocení sběru starého papíru
  Projekty
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Beseda VI.B s příslušníky Hasičského záchranného sboru na SVČ Atlas a Bios
Žáci VI.B se vypravili do Střediska volného času Atlas v Přerově na dopravní a protipožární seminář. Odnesli si z něj kompetence potřebné pro reálné případy, se kterými by se mohli v životě setkat.
Obsahem bylo seznámení žáků s chováním v případě zjištění nehody, požáru či jiné mimořádné události a způsoby řešení krizových situací. Na modelových případech si vyzkoušeli uhašení vznikajícího ohně, reakci na vznícení vlasů, oděvu, únik z místnosti zaplněné kouřem, při zjištění dopravní či jiné nehody a poznali nutné údaje potřebné pro ohlášení takovéto situace. Všichni se aktivně zapojili do nácviku a na závěr viděli ukázky práce hasičů u nehody či při povodních.

   
 Beseda s příslušníky Hasičského záchranného sboru
 Beseda s příslušníky Hasičského záchranného sboru
 Beseda s příslušníky Hasičského záchranného sboru
 Beseda s příslušníky Hasičského záchranného sboru
 Beseda s příslušníky Hasičského záchranného sboru
 
 

Dne: 13. 11. 2019