Novinky
21.06.2020: Ošetřovné - OSSZ
16.06.2020: Příměstský tábor
04.05.2020: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ zde

28.04.2020: Příprava pokrmů
24.03.2020: Olympiáda ze znalostí dějepisu
11.03.2020: Minivolejbal
11.03.2020: Muzikoterapie
11.03.2020: Zimní mini olympiáda
u Veverek ...více zde

02.03.2020: Karneval Sluníčka, Berušky a Mikrojesličky
24.02.2020: Karneval u Koťat
  Projekty
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Sazka Olympijský víceboj

Naše škola se v říjnu roku 2014 zapojila do projektu Sazka Olympijský víceboj, který  je jedním z klíčových projektů Českého olympijského výboru v rámci dlouhodobé kampaně na podporu sportu a zdravého životního stylu − Česko sportuje.

Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků všech stupňů základního vzdělávání na základní škole, na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia, do 8 měřitelných disciplín a zároveň je motivovat k tomu, aby sportovali i ve svém volném čase.

Disciplíny:
1. Ohebnost: Hluboký předklon
2. Hbitost: T-běh
3. Silová vytrvalost: Zkrácené sedy-lehy
4. Rovnováha: Postoj čápa
5. Rychlost: Sprint 60 m
6. Běžecká vytrvalost: Běh na 500 m (1. stupeň) / běh na 1 000 m (2. stupeň)
7. Výbušnost: Skok z místa (1. stupeň) / trojskok snožmo z místa (2. stupeň)
8. Síla: Hod basketbalovým míčem
 
Sportovní vysvědčení (analýza sportovních předpokladů žáka a doporučení)
Po splnění všech 8 disciplín bude žákovi sestavena  individuální zpráva. Díky ní bude možné každému dítěti poradit,jaké jsou jeho silné stránky, doporučit mu cviky na rozvoj slabších schopností a stanovit jeho pohybový typ spolu s okruhy sportů, ve kterých bude nejlépe rozvíjet svůj talent. Vedle toho žáci ještě získají doporučení na vhodné sportovní kluby v jejich okolí.
 
Naši nejmladší žáci dostali speciální sportovní žákovské knížky pro žáky 1.−3. tříd. Sportovní žákovské knížky jsou doplňkem, který nemá na celkové hodnocení Sazka Olympijského víceboje vliv. Knížka vtahuje do hry také rodiče. Obsahuje různě obtížné zábavné úkoly sportovního charakteru, které je potřeba plnit ve volném čase, mimo školní výuku. Obrázkový a hravý charakter knížek se systémem samolepek motivuje nejen děti, ale i rodiče ke společným pohybovým aktivitám. Za minimálně 30 splněných úkolů (vylepení 30 samolepek) získají děti odměnu.
Taktéž bude možné za 1. i 2. pololetí získat sportovní vysvědčení (individuální analýzu výsledků disciplín žáka i celé třídy), žáci získají porovnání s vrstevníky a učitelé rady, jak s žáky dále pracovat, aby se zlepšovali.

Sportovní vysvědčení jednotlivých tříd z prvního ročníku
 
Olympijský víceboj
Olympijský víceboj
Olympijský víceboj
Olympijský víceboj
Olympijský víceboj
Olympijský víceboj
Olympijský víceboj
Olympijský víceboj
Olympijský víceboj
Olympijský víceboj
Olympijský víceboj
Olympijský víceboj
Olympijský víceboj
Olympijský víceboj
Olympijský víceboj
Olympijský víceboj
Olympijský víceboj
Olympijský víceboj
Olympijský víceboj

 

Dne: 01. 12. 2014